HEM

noter

Vi finns för att stödja den svenskspråkiga visan och sången, för att initiera och genomföra seminarier, symposier, konserter och för att vara en mötesplats för det intellektuella samtalet kring visan med diskussioner och debatter.