Frågeformulär

1. Om sångaren:  Professionell Studerande Amatör

2. Jag sjunger (huvudsakligen):  Visor Annan genre

3. Ålder:  <30 30-50 >50

4. Jag skriver huvudsakligen min repertoar själv:  Stämmer Stämmer inte

5. Sångens jag ska ha samma genus som jag har:  Stämmer Stämmer inte

6. Jag måste ha liknande erfarenheter som det sången skildrar:  Stämmer Stämmer inte Frågan är oväsentlig för mig

7. Om jag inte haft liknande erfarenheter som texten skildrar, framkallar jag sådana i min fantasi:  Stämmer Stämmer inte Frågan är oväsentlig för mig

8. Om något i sången känns främmande jämfört med mina personliga erfarenheter, ändrar jag i texten så det blir rätt för mig:  Stämmer Stämmer inte Det har kanske hänt någon gång

9. Om sången har för många verser, kortar jag ner den:  Stämmer Stämmer inte Det har kanske hänt någon gång

10. Jag sjunger inte sånger som jag tycker har illa skrivna texter, även om jag gillar musiken:  Stämmer Stämmer inte Det har kanske hänt någon gång

11. Poängsätt på en skala mellan 1 och 10 nedanstående anledningar till att studera in en sång, dvs lära in text och melodi såpass att man kan framföra den offentligt utan att skämmas för sig (1 poäng: helt oväsentligt, 10 poäng: livsavgörande):

Texten är så berörande!
Texten är så mångtydig!
Texten är så angelägen, har en politisk sprängkraft!
Det är en sån utmaning för mig att lära in sången!
Musiken är så bra och passar min röst!
Att sjunga denna sång kommer att gynna min karriär!
Ingen annan sjunger denna sång!
Alla andra sjunger denna sång!

12. När jag sjunger blir jag en annan än mitt privata jag:  Stämmer Stämmer inte Frågan är oväsentlig för mig

13. Egna kommentarer, max 500 tecken: