BAKGRUND & HISTORIK

noter

Redan på 1940-talet ville Evert Taube skapa en visans akademi men fick inte tillräcklig uppslutning kring sin idé. Everts tankar om en akademi låg i linje med tidens inställning och innebar bl.a att den borde bestå av professorer och lärda män ur högt stående konstnärliga och akademiska kretsar.

Idag ser man något annorlunda på en så ensidig sammansättning. En naturlig blandning av kvinnligt, manligt, skolade och självlärda var därför ett mål när den Svenska Visakademien instiftades den 29 november 1999 på anrika Den Gyldene Freden. Den stora bredden gör akademien till en samlande kraft som kan hävda den svenskspråkiga sångens och visans plats i ett vidare kulturperspektiv. Sven-Bertil Taube blev akademiens förste ordförande.